Velkommen til Helms-slægtens hjemmeside

 

English version here


Målet med denne hjemmeside erat samle og opbygge en ny, opdateret udgave af Helms stamtavle.Sidst udgivne stamtavle, adjunkt Hans Jørgens Helms' Stamregister over Familien Helms, 4. udgavefra 1929, trænger kraftigt til opdatering.

Op til Helms' familiefest på Himmelbjergeti 1979 blev gjort et stort stykke arbejde af Apoteker Adam Helmspå at lave en ny udgave, men p.g.a. manglende interessefor at købe denne slægtsbog, blev den aldrig udgivet.

Vi er nu en gruppe af personer, derer interesseret i at hans arbejde kommer til fyldest og samtidigtfå opdateret og holde stamtavlen ajour. Disse sider vilderfor være af central betydning for udbredelsen af kendskabettil slægten og til at få oplysninger fra slægtensmedlemmer.

 

Lidt om Helms slægten

Helms slægtens stamfader er Adam Helms (1579-1603), magister og præsti Lübeck.

Man har for overskuelighedens skyldvalgt at opdele slægten i 5 slægtsgrene,nemlig Assens-, Varde-, Esbønderup-, Horsens- og Gjedved-slægten hhv. efterkommere af Rasmus ToxenHelms (1773-1840), Rudolph Helms (1774-1833), Søren BaggeHelms (1784-1857), Adam Helms (1786-1852) og Nicolai Gotfred Helms(1788-1867).

Selv om Adam Helms regnes for stamfaderentil Helms slægten, kan flere af de kvindelige grene af slægtenføres tilbage til sidste halvdel af 1300-tallet. Såvidt det er muligt medtages i stambogen også andre efterkommereaf Adam Helms, bl.a. de mange kvindelige linier.

Familiemedlemmerne er idag bosat i flerelande, bl.a. Danmark, Tyskland, Sverige og USA. Specielt de tyskegrene tilbage fra 16- og 1700-tallet mangler vi en del informationom.

 

Vi har behov for din hjælp. Hardu oplysninger, rettelser eller forespørgsler omkring AdamHelms' efterkommere, bedes du kontakte Peter Helms på e-mail () eller på telefon 59 43 38 67.