Adam Helms

født d. 18. juli 1579, død d. 28. maj 1653, Magister, Præst ved St. Petri kirke i Lübeck. Søn af Købmand i Lübeck, Jürgen Helms, død 1603, og Sophie Miller.

Gift 1. gang d. 24. september 1610 med Sophie Glambeck, død d. 29. marts 1626, datter af Magister Martin Glambeck, præst ved St. Jacobi Kirke i Lübeck; gift 2. gang d. 9. april 1627 med Christine Hagendorn, død d. 23. maj 1661, datter af Købmand i Lübeck Heinrich Hagendorn.

Adam Helms regnes for familiens stamfader, skønt man både kender hans forældre og hans søskende. Det vides dog ikke med sikkerhed hvoraf navnet kommer, men kan være at navnet er taget efter Jürgen Helms' hjemstavn, Helmsdorf.

Faderen Jürgen var gift 1. gang med Anna Roytenbruwer, f. Veltorp, datter af Hans Veltorp, enke efter Hans Roytenbruwer, og fik en søn:

I. Arend Helms, vi ved kun at han endnu levede i 1626.

Jürgen giftede sig 2. gang med Sophie Müller, som nævnt herover, og de fik 4 børn:

II. Eva Helms, g.m. Franz Peckel, levede i 1626.
III. Anna Helms, g.m. Jacob Emmen, levede også i 1626
IV. Adam Helms, ovenstående stamfader
V. Sophie Helms, g. 22. november 1614 m. ... Elers, vistnok død 1665.

 


Tilbage